ادم ها از همان اولِ اولش دوست داشتند یک جوری باهم حرف بزنند. شاید انسان های نخستین که بلد نبودند حرف بزنند زیرگوش یکدیگر جیغ میکشیده اند تا باهم چون دو انسان متمدن سخن گویند! اما مدال طلای ارتباط برقرار کردن از راه دور را شاید بشود داد به سرخپوست ها و سیستم دودشان برای خبر دادن به هم از راه دور . مسترگراهام بل هم که زحمت کشید و عرق ریخت و تلفن را اختراع کرد . چشم آقای بل روشن! حالا بین سامسونگ و اپل و باقی شرکت ها مسابقه ی کی بیشتر میفروشه ؟ گذاشته می شود . بین اپلیکیشن های پیام رسان هم که دیگر گفتن ندارد!
حالا این حرف ها را ول کنید . هر پیام محترمانه ای از یک ادم واقعی خوشحالم می کند.
اینجا میتوانید هر حرفی ، سخنی، صحبتی ، نکته ای ( اعم از کنکوری و غیر کنکوری!) برایم بنویسید .